Home Caravan

Actievoorwaarden winactie

 1. Vouwwagen en tenttrailerwereld is een groep van 9 deelnemers aan de Kampeer en Caravan Jaarbeurs 2022. Alpenkreuzer, Camp-Let, Campooz, Campwerk, Cabanon, Easycaravaning, Holtkamper, Smitveld & Trigano.
 2. Winacties worden uitgeschreven door Vouwwagen en tenttrailerwereld.
 3. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld of de gevraagde actie hebt uitgevoerd, afhankelijk van de soort winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 6. De looptijd, tot en met 9 oktober 2022, van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd.
 10. Vouwwagen en tenttrailerwereld kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Vouwwagen en tenttrailerwereld voor de winactie en worden verstrekt aan de deelnemers van Vouwwagen en tenttrailerwereld voor eenmalig een email.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Vouwwagen en tenttrailerwereld.
 15. Vouwwagen en tenttrailerwereld handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Vouwwagen en tenttrailerwereld vertegenwoordigd door Smitveld per mail aan info@smitveld.nl.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo